top of page
IMG_7494.jpg

Disclaimer

1 februari 2022

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.schilderen-in-de-betuwe.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Atelier Schilderen in de Betuwe - Merel Feenstra. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Atelier Schilderen in de Betuwe - Merel Feenstra te mogen claimen of te veronderstellen.

Schilderen in de Betuwe - Merel Feenstra streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.

 

Schilderen in de Betuwe - Merel Feenstra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan staat de meest recente versie van de disclaimer van www.schilderen-in-de-betuwe.nl op deze pagina.

bottom of page