fruit_vakantie_betuwe_edited.jpg

Privacy

PRIVACYVERKLARING SCHILDERWEEKEND IN DE BETUWE

 DOOR DE KUNSTSTUDIO i.s.m. B&B BOTTENSTEYN

1 februari 2021

 

Uw privacy is voor Schildercursus in de Betuwe / De Kunststudio en B&B Bottesteyn van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst voor het verzorgen van een schildercursus allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact ons op.

 

Afhandelen informatie-aanvraag/reservering
Wanneer u bij ons informatie aanvraagt of een reservering maakt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank. Wij bewaren deze informatie tot uw reis is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

 

Updates
Wij willen u graag informatie geven over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij via social media en via e-mail (wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven).

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven of instellingen alleen als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij werken niet met andere bedrijven samen. Geen ander bedrijf zal dus uw persoonsgegevens krijgen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang
Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Merel Feenstra en is bereikbaar per e-mail op info@merel-art.nl en per telefoon op +31(0)6-22987411 voor al uw vragen en verzoeken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

U hebt de volgende rechten:

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Schildercursus in de Betuwe i.s.m. B&B Bottesteyn

Molenweg 3
4191 AP Geldermalsen


+31(0)6-22987411